FAQ

Je platba kartou na vašej stránke bezpečná?

Online platba platobnou kartou na stránkach Pravniknaklik.sk je úplne bezpečná vďaka platobnej platforme banky ……….. a spoločnosti ………… . Stránka používa zabezpečený prenos dát, čo zaručuje protokol https:// a ikona malého visiaceho zámku zobrazená pred adresou URL. Vaše údaje sú šifrované. Ak napriek tomu preferujete platbu prevodom na účet, môžete, samozrejme, zvoliť aj túto možnosť.

Dostanem faktúru za poskytnuté služby?

Po pripísaní peňazí na náš účet, samozrejme, dostanete faktúru a môžete si ju uplatniť do daňových nákladov.

Môžem si byť istý, že to bude diskrétne?

Advokát je zákonom viazaný mlčanlivosťou. Môžete si tak byť istí, že všetky informácie, s ktorými sa nám zveríte, sú chránené a v bezpečí.

Aká je garancia, že právna pomoc bude poskytnutá správne?

Právna pomoc je poskytovaná advokátskou kanceláriou vedenou v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Advokát je zodpovedný za správnosť poskytnutých služieb a zodpovedá svojmu klientovi za škodu v prípade, že nepostupoval s odbornou starostlivosťou. Na ten účel je naša advokátska kancelária poistená do výšky 100 000 eur.

Ako sa môžem presvedčiť, či ste skutočne advokátska kancelária? Kto je zodpovedný za túto stránku?

Skontrolovať si to môžete prostredníctvom webovej stránky Slovenskej advokátskej komory www.sak.sk, ktorá obsahuje zoznam všetkých advokátov s uvedením nimi vedených webových stránok. Zakladateľkou tejto stránky je JUDr. Natália Stahovcová, advokátka vedená v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 3992 s advokátskou kanceláriou so sídlom Na varte č. 4/d, 831 01 Bratislava. Zodpovedá tak za všetky právne služby poskytované prostredníctvom stránky Pravniknaklik.sk.

Chcem telefonickú konzultáciu – ako to bude prebiehať?

Po veľmi jednoduchej a intuitívnej registrácii a výbere služby sa zobrazí druhý formulár, v ktorom zadáte telefónne číslo, na ktoré vám zavoláme, a uvediete deň a čas, kedy by vám telefonát vyhovoval. Pokračujete tlačidlom na platbu. Zaplatíte platobnou kartou alebo bankovým prevodom. Po úhrade vás budeme kontaktovať vo vami vybranom termíne, prípadne vám navrhneme iný vhodný termín.

Chcem si objednať konkrétnu službu, napríklad vypracovanie zmluvy. Ako to prebieha?

Vyberte si konkrétnu službu a vložte ju do košíka. Potom prejdite na platbu. Ihneď po potvrdení objednávky a platby dostanete e-mailom odkaz na stiahnutie dotazníka, v ktorom vyplníte potrebné informácie k poskytnutiu služby. Vyplnený dotazník nám pošlite e-mailom spolu s ďalšími dokladmi. Po odoslaní vyplneného dotazníka a potrebných dokumentov vypracujeme požadovanú službu.

Kedy môžem očakávať vybavenie mojej objednávky?

Telefonické konzultácie budú vybavené do 24 hodín (okrem víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja). Kontaktovať vás budeme vo vami zvolenom čase. V prípade objednávky právnych úkonov dostanete dotazník na vyplnenie ihneď po zaplatení. Po odoslaní kompletne vyplneného dotazníka vám odpovieme a vypracujeme váš právny dokument najneskôr do 72 hodín. Ak by ste svoj dokument potrebovali skôr, v poznámke v dotazníku uvediete, dokedy najneskôr potrebujete mať dokument k dispozícii. Obratom vás budeme kontaktovať a potvrdíme tento termín. V prípade, že ho nebudeme môcť dodržať, môžete zvoliť storno služby a zaplatený poplatok bude vrátený na váš účet do 3 pracovných dní.

Čo ak v rámci telefonickej konzultácie potrebujem, aby ste videli dokumenty týkajúce sa prípadu?

Počas telefonického hovoru budete usmernení, na akú e-mailovú adresu môžete dokumenty odoslať tak, aby ich mal advokát, ktorý vám konzultáciu poskytuje, k dispozícii na nahliadnutie. Po odoslaní dokumentov bude vaša telefonická konzultácia pokračovať.

Ak sa budem musieť ku konzultácii vrátiť napríklad po odoslaní potrebných dokumentov alebo v iných prípadoch, budem si musieť objednať novú konzultáciu?

Ďalšiu konzultáciu si objednávať nemusíte, po odoslaní dokumentov bude vaša telefonická konzultácia pokračovať. Ak počas konzultácie advokát doplňujúcimi otázkami zistí, že prípad je potrebné hlbšie preskúmať a ku konzultácii sa vrátiť neskôr, budete kontaktovaní v priebehu dvoch hodín (alebo v iný pre vás vhodný čas) opäť v rámci času predplatenej konzultácie. Nič viac tak už platiť nemusíte.

Čo ak si objednám hodinovú konzultáciu a využijem reálne len 30 minút?

Cenový rozdiel vám bude pri nevyužití služby vždy vrátený. Ak teda bude akákoľvek služba poskytnutá v menšom rozsahu (napríklad bude objednaná 60-minútová konzultácia trvať do 30 minút alebo si objednáte podanie návrhu zmluvy do katastra nehnuteľností, ale výsledok bude vypracovanie zmluvy), cenový rozdiel vám bude poukázaný na váš účet do 3 pracovných dní.

Ak si objednám konkrétnu službu, napríklad vypracovanie zmluvy, a potrebujem sa v tejto veci poradiť, musím si objednať extra telefonickú konzultáciu?

V prípade, ak si objednáte vypracovanie dokumentu či žaloby, bude vás telefonicky kontaktovať advokát. Za túto konzultáciu už nič neplatíte. Niekedy sa môže stať, že vďaka tejto konzultácii advokát zistí, že vami objednaná služba nie je na riešenie vášho problému vhodná. Po dohode s advokátom vám bude poskytnutá iná pre vás vhodná služba alebo vám bude už zaplatený poplatok vrátený (znížený o sumu zodpovedajúcu telefonickej konzultácii, ktorá vám bola poskytnutá). Všetko v záujme toho, aby ste mali efektívnu právnu pomoc poskytnutú správne a rýchlo.

Čo ak budem potrebovať stručné zhrnutie mojej telefonickej konzultácie?

V prípade záujmu vám bezplatne zašleme stručné zhrnutie záverov našej konzultácie e-mailom na vami zadanú e-mailovú adresu.

Môžem si u vás objednať spísanie zmluvy?

Túto službu si môžete objednať cez web, prípadne aj počas telefonickej konzultácie. Pozrite si sekciu Služby, či niektorá z navrhovaných zmlúv zodpovedá vášmu očakávaniu. Ak ste vami požadovanú zmluvu nenašli, po vyplnení kontaktného formulára vás budeme obratom kontaktovať s uvedením ceny za túto zmluvu a vy sa môžete rozhodnúť, či službu využijete.

Čo ak si objednám spísanie zmluvy, žaloby alebo právne zastúpenie po objednanej telefonickej konzultácii?

V závislosti od vašej situácie vám advokát pri konzultácii poradí rôzne postupy a navrhne vypracovanie konkrétnych právnych dokumentov. Ak si po telefonickej konzultácii objednáte službu týkajúcu sa vašej predchádzajúcej konzultácie, cena tejto telefonickej konzultácie bude po zaplatení za zmluvu (alebo inú súvisiacu objednanú službu) vrátená na váš účet.

Sú telefonické hovory nahrávané?

Z dôvodu povinnosti mlčanlivosti nemôžu byť naše telefonické hovory nahrávané a uchovávané. Konzultácie poskytované písomne vrátane všetkých dokumentov, údajov a informácií sú uchovávané v súlade s právnymi predpismi.

Môžem si vaše služby paušálne predplatiť na určité obdobie?

Áno, táto možnosť je vhodná najmä pre podnikateľov. Pre realitné kancelárie sme pripravili špeciálne balíčky služieb. V prípade, že žiaden z balíkov paušálnych predplatených služieb vašim potrebám nevyhovuje, vyplňte, prosím, kontaktný formulár. Následne vás budeme kontaktovať a vypracujeme vám ponuku na mieru.

Čo ak sa na vás obráti moja protistrana?

Advokát má povinnosť odmietnuť právnu pomoc protistrane svojho klienta alebo bývalého klienta v rovnakej právnej veci a nemôže využiť informácie, ktoré získal pri poskytovaní právnej pomoci pre iného klienta proti nemu. Každú požiadavku na právnu pomoc starostlivo skúmame aj z tohto hľadiska.

Môžete odmietnuť poskytnutie konzultácie alebo inej právnej pomoci?

Ako sme už spomínali, advokát má povinnosť odmietnuť právnu pomoc protistrane svojho klienta alebo bývalého klienta v rovnakej právnej veci a nemôže využiť informácie, ktoré získal pri poskytovaní právnej pomoci pre iného klienta proti nemu. Za účelom preverenia je potrebné zaregistrovať sa. Ak po objednaní služby dôjde k zisteniu, že právnu pomoc vám z týchto dôvodov poskytnúť nemôžeme, budeme vás informovať a zaplatený poplatok za službu bude do 3 pracovných dní vrátený na váš účet.

Môžem zrušiť moju objednávku?

Áno, objednávku môžete zrušiť kedykoľvek až do poskytnutia samotnej služby. Zaplatený poplatok za službu bude vrátený na váš účet do 3 pracovných dní.

Ako budem môcť prípadne reklamovať služby alebo riešiť iný problém pri poskytovaní právnej pomoci, ktorú som si objednal?

V prípade, že z akékoľvek dôvodu nie ste spokojní s poskytnutou službou alebo konzultáciou, obráťte sa na nás písomne prostredníctvom kontaktného formulára s popisom a dôvodmi vášho problému. Uľahčíte nám tým spracovanie vašej žiadosti. Vašou sťažnosťou sa budeme ihneď zaoberať.