Cenník

Chcem sa poradiť 
Konzultácia 30 min€25
Konzultácia 60 min€45
Jednoduché poradenstvo písomne e-mailom€26

Ostatné ceny za právne služby nájdete v časti Služby.

Odmena za právnu pomoc je predmetom dohody medzi advokátom a klientom a je upravená vyhl. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Odoslaním objednávky klient prejavuje súhlas s uvedenou odmenou advokáta za právnu pomoc.